Koniec

To już koniec pracy psychologa w naszym projekcie. W dniu dzisiejszym ostatnie sześć osób skorzystało z indywidualnego spotkania.

Czas szybko mija

Ogólnie do projektu zrekrutowaliśmy 51 osób, zbliżamy się ku końcowi. Obecnie w projekcie pozostaje 19 osób, przed którymi jeszcze ostatnie indywidualne spotkania z psychologiem.
Jedna z pań nadal kontynuuje staż zawodowy, którego koniec zaplanowany jest na 16.01.2018r. W ramach projektu swoje staże zawodowe odbyło 30 uczestników. Udało się też zorganizować różne szkolenia zawodowe z których skorzystało 39 uczestników projektu.
Przeprowadziliśmy następujące kursy:

  • Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych,
  • Eksploatacja urządzeń Instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności
  • Obsługi urządzeń elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • Obsługa wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalistycznych,
  • Prawo jazdy kat. – B,
  • Kurs komputerowy