Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w 4 edycji

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2022r. zakończono ocenę 9 złożonych w 4 edycji biznesplanów oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe w projekcie „Postaw na własny biznes”.

Uczestnicy zostali indywidualnie powiadomieni o wynikach oceny złożonych przez siebie biznesplanów i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

W związku z pozytywną oceną każdego ze złożonych wniosków, zespół zarządzający projektem gratuluje uczestnikom pierwszego sukcesu na drodze do własnego biznesu. Przed uczestnikami kolejne kroki, rejestrowanie firm i podpisywanie umów na udzielenie wsparcia finansowego. Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu, w celu indywidualnego ustalenia spotkań związanych z dalszą procedurą wsparcia.

Poniżej zestawienie złożonych biznesplanów i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe wraz z decyzją komisji oceny.

lpIndywidualny nr identyfikacyjny biznesplanu (INIBP*)Ocena merytoryczna
P – pozytywna
 U – uzupełnienie
 O – odrzucenie
Wniosek o finansowe wsparcie pomostoweOcena wniosku
P – pozytywna
U – uzupełnienie O – odrzucenie
11/4/11/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
22/4/11/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
33/4/11/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
44/4/11/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
55/4/11/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
66/4/11/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
77/4/11/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
88/4/11/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
99/4/11/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie

* Indywidualny nr identyfikacyjny biznesplanu (tzw. INIBP) składa się z liczby porządkowej/numeru edycji/miesiąca złożenia/ oraz oznaczony jest kodem BP (biznesplan). Numery INIBP zostały podane uczestnikom w chwili składania biznesplanów.

Wydłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych składanych w 5 edycji

Informujemy zainteresowanych o wydłużeniu terminu na przyjmowanie zgłoszeń do 5 edycji naboru wniosków od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na założenie własnej firmy w projekcie „Postaw na własny biznes”.

Nabór zostanie wydłużony do środy, 30 listopada 2022roku do godz. 16.00. Ewentualne wcześniejsze zamkniecie 5 edycji zostanie podane na stronie internetowej, co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Podstawa do wydłużenia naboru: § 7 punkt 5 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Postaw na własny biznes” nr projektu POWR.01.02.01-04-0104/21. „W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów”.

Zachęcamy do skorzystania z proponowanej formy wsparcia.

Wydłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych składanych w 5 edycji

Informujemy zainteresowanych o wydłużeniu terminu na przyjmowanie zgłoszeń do 5 edycji naboru wniosków od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na założenie własnej firmy w projekcie „Postaw na własny biznes”.

Nabór zostanie wydłużony do czwartku, 10 listopada 2022 roku do godz. 16.00. Ewentualne wcześniejsze zamkniecie 5 edycji zostanie podane na stronie internetowej, co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Podstawa do wydłużenia naboru: § 7 punkt 5 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Postaw na własny biznes” nr projektu POWR.01.02.01-04-0104/21. „W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów”.

Zachęcamy do skorzystania z proponowanej formy wsparcia.

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w 3 edycji

Informujemy, że w dniu 26 października 2022r. zakończono ocenę 10 złożonych w 3 edycji biznesplanów oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe w projekcie „Postaw na własny biznes”.
Uczestnicy zostali indywidualnie powiadomieni o wynikach oceny złożonych przez siebie biznesplanów i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.
W związku z pozytywną oceną każdego ze złożonych wniosków, zespół zarządzający projektem gratuluje uczestnikom pierwszego sukcesu na drodze do własnego biznesu. Przed uczestnikami kolejne kroki, rejestrowanie firm i podpisywanie umów na udzielenie wsparcia finansowego. Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu, w celu indywidualnego ustalenia spotkań związanych z dalszą procedurą wsparcia.
Poniżej zestawienie złożonych biznesplanów i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe wraz z decyzją komisji oceny.

lpIndywidualny nr identyfikacyjny biznesplanu (INIBP*)Ocena merytoryczna  P – pozytywna  U – uzupełnienie  O – odrzucenieWniosek o finansowe wsparcie pomostoweOcena wniosku P – pozytywna U – uzupełnienie O – odrzucenie
11/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
22/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
33/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
44/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
55/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
66/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
77/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
88/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
99/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
1010/3/10/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
Zestawienie złożonych biznesplanów i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe wraz z decyzją komisji oceny

* Indywidualny nr identyfikacyjny biznesplanu (tzw. INIBP) składa się z liczby porządkowej/numeru edycji/miesiąca złożenia/ oraz oznaczony jest kodem BP (biznesplan). Numery INIBP zostały podane uczestnikom w chwili składania biznesplanów.

Zamknięcie 4 edycji naboru do projektu

Informujemy, że nabór do 4 edycji wniosków od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na założenie własnej firmy zostanie zamknięty z najbliższą środę 12 października 2022 roku.
Jednocześnie informujemy, trwa już nabór do 5 edycji, a planowana data jego zakończenia przypadnie 31-10-2022

Przypominamy, że w projekcie przeprowadzimy łącznie 7 edycji naboru. W każdej edycji do projektu wybieramy 10 osób w oparciu o kryteria naboru, z którymi można się zapoznać w zakładce „Dokumenty do pobrania”, etap rekrutacja.

Wydłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych składanych w 4 edycji

Informujemy zainteresowanych o wydłużeniu terminu na przyjmowanie zgłoszeń do 4 edycji naboru wniosków od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na założenie własnej firmy w projekcie „Postaw na własny biznes”.

Nabór zostanie wydłużony do środy, 12 października 2022 roku do godz. 16.00. Ewentualne wcześniejsze zamkniecie 4 edycji zostanie podane na stronie internetowej, co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Podstawa do wydłużenia naboru: § 7 punkt 5 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Postaw na własny biznes” nr projektu POWR.01.02.01-04-0104/21. „W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów”.

Zachęcamy do skorzystania z proponowanej formy wsparcia.

5 edycja naboru do projektu

Informujemy zainteresowanych, że z dniem dzisiejszym (01.10.2022) ogłaszamy piąty nabór uczestników do projektu „Postaw na własny biznes”.

Zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu rekrutacji uczestników o naborze informujemy na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przyjmowania formularzy.

Tym samym informujemy, że formularze do 5 edycji można będzie składać od dnia 12 października 2022 do 31 października 2022 do godz. 16.00 (zachowujemy tu termin min. 14 dni roboczych).

Na zainteresowany dotacjami czeka kolejnych 10 miejsc.

Zainteresowanych informujemy, że procedura określająca terminy naboru została opisana w paragrafie 7 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Postaw na własny biznes”.

W okresie przyjmowania formularzy biuro projektu zaprasza od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 13.00, w piątek od 9.00 do 16.00 (z wyłączeniem dni świątecznych przypadających na okres prowadzonego naboru).

W przypadku pytań związanych z drugą edycja naboru służymy pomocą w godzinach pracy biura, telefonicznie pod numerem 52 357 62 15 lub mailowo biuro@kes.org.pl.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania– etap rekrutacja.

Przypominamy także, że w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy

4 edycja naboru do projektu

Informujemy zainteresowanych, że z dniem dzisiejszym (09.09.2022) ogłaszamy czwarty nabór uczestników do projektu „Postaw na własny biznes”.

Zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu rekrutacji uczestników o naborze informujemy na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przyjmowania formularzy.

Tym samym informujemy, że formularze do 4 edycji można będzie składać od dnia 21 września 2022 do 10 października 2022 do godz. 16.00 (zachowujemy tu termin min. 14 dni roboczych).

Na zainteresowany dotacjami czeka kolejnych 10 miejsc.

Zainteresowanych informujemy, że procedura określająca terminy naboru została opisana w paragrafie 7 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Postaw na własny biznes”.

W okresie przyjmowania formularzy biuro projektu zaprasza od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 13.00, w piątek od 9.00 do 16.00 (z wyłączeniem dni świątecznych przypadających na okres prowadzonego naboru).

W przypadku pytań związanych z drugą edycja naboru służymy pomocą w godzinach pracy biura, telefonicznie pod numerem 52 357 62 15 lub mailowo biuro@kes.org.pl.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania– etap rekrutacja.

Przypominamy także, że w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy

Zamknięcie 3 edycji naboru do projektu

Informujemy, że nabór do 3 edycji wniosków od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na założenie własnej firmy zostanie zamknięty z najbliższą środę 7 września 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że już wkrótce rozpocznie się nabór do 3 edycji, zachęcamy zatem do śledzenia naszych aktualności, informujących o kolejnym naborze.

Przypominamy, że w projekcie przeprowadzimy łącznie 7 edycji naboru. W każdej edycji do projektu wybieramy 10 osób w oparciu o kryteria naboru, z którymi można się zapoznać w zakładce „Dokumenty do pobrania”, etap rekrutacja.

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w 1 edycji.

Informujemy, że w dniu 5 września 2022r. zakończono ocenę 9 złożonych w 2 edycji biznesplanów oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe w projekcie „Postaw na własny biznes”.

Uczestnicy zostali indywidualnie powiadomieni o wynikach oceny złożonych przez siebie biznesplanów i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

W związku z pozytywną oceną każdego ze złożonych wniosków, zespół zarządzający projektem gratuluje uczestnikom pierwszego sukcesu na drodze do własnego biznesu. Przed uczestnikami kolejne kroki, rejestrowanie firm i podpisywanie umów na udzielenie wsparcia. Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu, w celu indywidualnego ustalenia spotkań związanych z dalszą procedurą wsparcia.

Poniżej zestawienie złożonych biznesplanów i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe wraz z decyzją komisji oceny.

lpIndywidualny nr identyfikacyjny biznesplanu (INIBP*)Ocena merytoryczna
P – pozytywna
U – uzupełnienie
O – odrzucenie
Wniosek o finansowe wsparcie pomostoweOcena wniosku
P – pozytywna
U – uzupełnienie
O – odrzucenie
11/2/08/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
22/2/08/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
33/2/08/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
44/2/08/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
55/2/08/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
66/2/08/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
77/2/08/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
88/2/08/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie
99/2/08/2022/BPP – rekomendowany do dofinansowaniaTAKP – przyznano wsparcie

* Indywidualny nr identyfikacyjny biznesplanu (tzw. INIBP) składa się z liczby porządkowej/numeru edycji/miesiąca złożenia/ oraz oznaczony jest kodem BP (biznesplan). Numery INIBP zostały podane uczestnikom w chwili składania biznesplanów.