Spotkania w ramach Zadania 7 Aktywizacja społeczna: Pośrednictwo pracy

W Sali Fundacji „Więcej z życia”, Osiedle przy skrzyżowaniu rzek 1a/6, 62-100 Wągrowiec w miesiącu czerwcu 2022 prowadzony będzie w ramach
Zadania 7 Aktywizacja społeczna: Pośrednictwo pracy

Lp.Data
zajęć
Godzina
rozpoczęcia i zakończenia zajęć
Liczba
godzin
Liczba osób na spotkaniu
110.06.20228.00-10.0021
210.06.202210.00-12.0021
310.06.202212.00-14.0021
410.06.202214.00-16.0021
511.06.20228.00-10.0021
611.06.202210.00-12.0021
711.06.202212.00-14.0021
811.06.202214.00-16.0021

Uczestnicy zostali poinformowani o termiach indywidualnych spotkań.

Spotkania w ramach Zadania 4 – Aktywizacja społeczna Grupy wsparcia

W Sali Fundacji „Więcej z życia”, Osiedle przy skrzyżowaniu rzek 1a/6, 62-100 Wągrowiec w miesiącu maju 2022 prowadzony będzie w ramach Zadania 4 Aktywizacja społeczna Grupy wsparcia;

Lp.Data
zajęć
Godzina rozpoczęcia
i zakończenia zajęć
Liczba
godzin
Liczba osób na
spotkaniu
130.05.202216.45- 18.4528
201.06.202217.00-19.0028

Uczestnicy zostali poinformowani o termiach spotkań grupowych.

Spotkania w ramach Zadania 1 – Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej oraz jej monitorowanie

W Sali Fundacji „Więcej z życia”, Osiedle przy skrzyżowaniu rzek 1a/6, 62-100 Wągrowiec w miesiącu maju 2022 prowadzony będzie w ramach Zadania 1 Określenie ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej i je monitorowanie – Indywidualna ścieżka reintegracji w aspekcie zawodowym – monitorowanie okresowy przegląd umowy, doradca zawodowy 0,5 godz./ uczestnik.

Lp.Data
zajęć
Godzina rozpoczęcia
i zakończenia zajęć
Liczba
godzin
Liczba osób na
spotkaniu
116.05.202216.30-17.000,51
216.05.202217.00-17.300,51
316.05.202217.30-18.000,51
416.05.202218.00-18.300,51
517.05.202216.30-17.000,51
617.05.202217.00-17.300,51
717.05.202217.30-18.000,51
817.05.202218.00-18.300,51

Uczestnicy zostali poinformowani o termiach indywidualnych spotkań.

Harmonogram – zadanie 5

W Sali Fundacji „Więcej z życia”, Osiedle przy skrzyżowaniu rzek 1a/6, 62-100 Wągrowiec prowadzone będzie w okresie maj/ czerwiec 2022 szkolenie SPRZEDAWCA Z ELEMENTAMI PRACY BIUROWEJ w ramach zadania 5. Aktywizacja zawodowa – szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje / kompetencje zawodowe.

Szkolenie będzie prowadzone w termiach:

Lp.Data
szkolenia
Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęćLiczba
godzin
Liczba osób na szkoleniu
112.05.20228.00-16.3088
213.05.20228.00-16.3088
316.05.20228.00-16.3088
417.05.20228.00-16.3088
518.05.20228.00-16.3088
619.05.20228.00-16.3088
720.05.20228.00-16.3088
823.05.20228.00-16.3088
924.05.20228.00-16.3088
1025.05.20228.00-16.3088
1126.05.20228.00-16.3088
1227.05.20228.00-16.3088
1330.05.20228.00-16.3088
1431.05.20228.00-16.3088
1501.06.20228.00-16.3088
1602.06.20228.00-16.3088
1703.06.20228.00-16.3088
1806.06.20228.00-16.3088
1907.06.20228.00-14.3068

Uczestnicy zostali poinformowani o termiach indywidualnych spotkań.

Spotkania w ramach Zadania 3 – Poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne Aktywizacja społeczna : Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W najbliższych dniach, w salach Fundacji „Więcej z życia”, Osiedle przy skrzyżowaniu rzek 1a/6, 62-100 Wągrowiec prowadzone będą spotkania w ramach Zadania 3 – Poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne Aktywizacja społeczna : Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Spotkania indywidualne z prawnikiem – poradnictwo prawne, będzie prowadzone w termiach

26 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 12.00- 20.00
02 maja 2022 r. – w godzinach od 10.00-20.00

Spotkania indywidualne z psychologiem – poradnictwo psychologiczne, będzie prowadzone w termiach:

26 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 15.00-20.00
02 maja 2022r. – w godzinach od 15.00-18.00

Uczestnicy zostali poinformowani o termiach indywidualnych spotkań.

Spotkania w ramach Zadania 2 – Aktywizacja społeczna: Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W najbliższych dniach, w salach Fundacji „Więcej z życia”, Osiedle przy skrzyżowaniu rzek 1a/6, 62-100 Wągrowiec prowadzone będą spotkania w ramach Zadania 2 – Aktywizacja społeczna: Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Warsztaty grupowe odbywać się będą w poniższych terminach:

14 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 8.00-14.15
15 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 8.00 – 14.15
19 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 8.00- 14.15
20 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 8.00-14.15

Uczestnicy zostali poinformowani o termiach, godzinach, w których będą prowadzone warsztaty grupowe.

Ruszyliśmy z grupą 8 osobową

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się pierwsze spotkania indywidualne z uczestnikami projektu. Pierwszą formą wsparcia jest spotkanie z psychologiem, kolejną spotkanie z doradcą zawodowym. Zarówno psycholog jak i doradca wspólnie przy akceptacji uczestnika projektu wypracują ścieżkę reintegracji w projekcie.
Harmonogramy spotkań, są umieszczone w zakładce HARMONOGRAMY. Ustalane są z uczestnikami projektu, aby mogli połączyć życie prywatne z udziałem w projekcie

Spotkania w ramach Zadania 1 – Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej oraz jej monitorowanie

W najbliższych dniach, w salach Fundacji „Więcej z życia”, Osiedle przy skrzyżowaniu rzek 1a/6, 62-100 Wągrowiec prowadzone będą spotkania w ramach Zadania 1 – Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej oraz jej monitorowanie.

Spotkania odbywać się będą w poniższych terminach:

Spotkania indywidualne z psychologiem:

  • 11 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 15.00- 19.00
  • 12 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 15.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym:

  • 11 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 16.00- 20.00
  • 12 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 16.00- 20.00
  • 13 kwietnia 2022 r. – w godzinach od 8.00-16.15

Uczestnicy zostali poinformowani o godzinach swoich spotkań indywidualnych.

Mamy prawie zrekrutowaną pierwszą grupę osób w projekcie

Miło nam poinformować, że zostały nam jeszcze nam trzy wolne miejsca do pierwszej grupy projektowej.

Przypominamy, że osobami, które kwalifikują się do projektu to pełnoletni – (ukończone 18 lat) mieszkańcy powiatu: gostyńskiego, śremskiego, kaliskiego, leszczyńskiego, wągrowieckiego, obornickiego, pleszewskiego, miasta Kalisz i Leszno. Ponadto osoby te muszą mieć status osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a także być osobami pozostającymi bez zatrudnienia, będącymi jednocześnie biernymi zawodowo.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Lider projektu Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną ARKA zaprasza do udziału w projekcie

Rekrutacja prowadzona jest na terenie województwa wielkopolskiego na terenie dwóch powiatów: gostyńskiego i śremskiego zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji.

Czytaj dalej „Zapraszamy do udziału w projekcie”