Projekty

Postaw na własny biznes

Projekt oferuje wsparcie osobom, które chcą założyć własna firmę. 70 uczestników może otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy, a także wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Oferta kierowana do osób niepracujących zamieszkujących województwo kujawsko – pomorskie w wieku 18-29 lat.

Szczegółowe informacje


Aktywni na Kujawach i Pałukach


Celem projektu jest aktywna integracja 60 UP, w tym 36 K zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar 4 powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego woj. kujawsko – pomorskiego, poprzez realizowane od 03.2022 r. do 06.2023r. zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające włączenie społeczne i powrót na rynek pracy.

Szczegółowe informacje


Aktywna integracja we Wrocławiu

Celem głównym proj. jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 uczestników
proj. w tym 54 kobiet, zaliczanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących miasto Wrocław.

Szczegółowe informacje


Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim

Celem projektu jest aktywna integracja społeczno– zawodowa 100 uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społ. poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej, zamieszkujących wybrane powiaty woj. wielkopolskiego, w okresie od 01.08.2021 do 31.12.2022 r.

Szczegółowe informacje


Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II

Celem projektu jest zapewnienie 84 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osoby z niepełnosprawnościami) zamieszkującym powiat żniński, łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Szczegółowe informacje

Zakończone projekty

Wracamy! Projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 29. roku życia z powiatu chodzieskiego i wągrowieckiego